Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Urzędu

PDFZarządzenie nr 0050.113.2019 z 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krzepicach ze zmianami.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.102.2019 z 1 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krzepicach.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.077.2019 z 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot.nadania Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.055.2019 z 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.024.2019 z 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.439.2018 z 28 maja 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.431.2018 z 15 maja 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.402.2018 z 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.163.2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.PDF

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2015 z 2 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzadu Miejskiego w Krzepicach.PDF

PDFZarządzenie Nr 0050.043.2011 z 1 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miejskiego.PDF

PDFZarządzenie Nr 0151.363.10 z 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.PDF

PDFZarządzenie Nr 0151.231.09 z 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miejskiego w Krzepicach.PDF

DOCZARZĄDZENIE NR 0151 11408 BURMISTRZA KRZEPIC z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 015132306 z dnia 5 maja 2006 r. Burmistrza Krzepic w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krzepicach.doc

DOCZARZĄDZENIE NR 0151-323-06 BURMISTRZA KRZEPIC z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krzepicach.doc

załącznik do regulaminu z dn. 5 maja 2006 r.PDFSchemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krzepicach.pdf 

informację wytworzył(a): Burmistrz - Krystian Kotynia
za treść odpowiada: Zbigniew Sosin
data wytworzenia: 28.11.2003 r.
 
 
Wersja XML