Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) od skrzyżowania ul. Skłodowskiej z ul. Wieluńską w kierunku Krzepic

PDFInterpelacja w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) od skrzyżowania ul. Skłodowskiej z ul. Wieluńską w kierunku Krzepic.pdf
PDFOdpowiedź dot. budowy chodnika (ścieżki rowerowej).pdf
 

Wersja XML