Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 31.2021

Obrady rozpoczęto 2021-08-31 o godz. 15:03:25, a zakończono o godz. 17:00:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Roman Kudelski
 4. Grzegorz Mońka
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Damian Pilarz
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska
 14. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:03:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:05:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku (15:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 31.243.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marlena Brodziak

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (16:03:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 31.244.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marlena Brodziak

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. (16:07:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 31.245.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marlena Brodziak, Damian Pilarz

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2021/2022 (16:12:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 31.246.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2021/2022 (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marlena Brodziak

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:16:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 31.247.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marlena Brodziak

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (16:21:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 31.248.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marlena Brodziak

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (16:26:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 31.249.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marlena Brodziak

10. Sprawozdania, informacje: (16:30:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 15 lipca do 31 sierpnia 2021 roku (16:30:00)

11. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego (16:44:00)

12. Zamknięcie obrad. (17:00:00)

Wersja XML