Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.

Katalog usług wraz ze sposobem załatwienia spraw został umieszczony na platformie SEKAP. Kliknięcie w ten odnośnik spowoduje przekierowanie do katalogu usług Urzędu Miejskiego w Krzepicach na platformie SEKAP. 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Sosin
Data wytworzenia:  
Wersja XML