• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

Ogłoszenie Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  PDFOgłoszenie.pdf   PDFProjekt Studium.pdf    PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do Studium.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  PDFOgłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   PDFOgłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice   PDFOgłoszenie.pdf

 

 
Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chęcińska
Data wytworzenia: 2010-01-07
Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3523557
w tym miesiącu: 50806
dzisiaj: 19