Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 32.2021

Obrady rozpoczęto 2021-10-05 o godz. 15:01:03, a zakończono o godz. 16:39:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Marlena Brodziak
 3. Roman Kudelski
 4. Bożena Kozak
 5. Ryszard Wolak
 6. Barbara Pilarz
 7. Mariusz Droś
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska
 12. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku (15:21:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 32.250.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Rafał Balcerzak, Czesława Dudek

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (15:39:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:40:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Rafał Balcerzak
 

Głosowanie nad Uchwałą Nr 32.251.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Czesława Dudek

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r. (15:46:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 32.252.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r. (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Czesława Dudek

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (15:49:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 32.253.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Czesława Dudek

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 32.254.2021 w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Czesława Dudek

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. (16:16:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 32.255.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Czesława Dudek

9. Sprawozdania, informacje: (16:21:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01 września do 05 października 2021 roku (16:21:00)

10. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego (16:31:00)

11. Zamknięcie obrad. (16:39:00)

Wersja XML