Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja nr 4.2021

PDFPetycja mieszkańców w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Tęczowej.pdf

PDFZawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej o sposobie załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 34.274.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf

PDFPismo w sprawie przekazania Burmistrzowi Krzepic petycji mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf
PDFPismo do mieszkańców ul. Tęczowej informujace o przekazaniu Burmistrzowi Krzepic petycji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_NPII.4131.1.1170.2021_2_akt.pdf

PDFZawiadomienie Burmistrza Krzepic o sposobie załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf

Wersja XML