Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy - PDFzawiadomienie o wyborze Wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji, której przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich. Treść zapytania zawiera plik

PDFZapytanie insp nadzoru inwest boisko wf.pdf

Poniżej pliki z wyodrębnioną treścią formularza oferty.

DOCfomularz oferty.doc
PDFfomularz oferty.pdf
 

Dokumentacja techniczna:

PDFprojekt-budowlany_budowa-boiska-wielofunkcyjnego-w-zajaczkach-drugich-w-gminie-krzepice.pdf
PDFspecyfikacja-dotyczaca-bramek-pilkarskich.pdf
PDFstwior_boisko-zajaczki-drugie.pdf
 

Wersja XML