Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa linia autobusowa

W związku z otrzymaniem przez Gminę Krzepice dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej we wnioskowanej przez Gminę kwocie od 10 stycznia 2022 r. uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa z Zajączek Drugich, ul. Główna do Krzepic, ul. Kuków. Schemat linii zawiera plik

JPEGschemat linii Zajączki Drugie ul Główna Krzepice ul Kuków.jpeg

Autobus będzie kursował wg następującego rozkładu jazdy

PDFrozkład jazdy Zajączki II Krzepice.pdf

Cennik biletów

PDFCENNIK Zajączki - Krzepice.pdf
 

Informacji udziela i uwagi przyjmuje Waldemar Majchrzak, tel. 34 399 91 64, mail: itr@krzepice.pl

Wersja XML