Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2022 roku

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury - 2022r.pdf
DOCXzałącznik 1 - oferta realizacji zadania publicznego.docx
DOCXzałącznik 2 - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx
DOCzałącznik 3 - zestawienie faktur .doc
 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na zadania sportowe na 2022r.

PDFOgłoszenie wyników konkursu.pdf
 

Wersja XML