Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty 2022 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4986 Ogłoszony: 26.07.2022 Uchwała nr 43.333.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4393 Ogłoszony: 04.07.2022 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 3 marca 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Krzepice za 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4365 Ogłoszony: 04.07.2022 Uchwała nr 42.331.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4166 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.324.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4165 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.323.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4164 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.322.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4163 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.318.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3499 Ogłoszony: 24.05.2022 Uchwała nr 40.316.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3437 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.313.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3436 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.312.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3435 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.309.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3434 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.308.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3433 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.307.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3432 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.303.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.2935 Ogłoszony: 28.04.2022 Uchwała nr 38.302.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1683 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.297.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1682 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.296.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1681 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.293.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1680 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.291.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1679 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.290.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1678 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.289.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1677 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.285.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

Wersja XML