Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZDKiM: Wymiana wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach

Postępowanie jest prowadzone przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://zdkimkrzepice.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-00-zl/n,wymiana-wodociagu-w-krzepicach-w-ul-szkolnej

Wersja XML