Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZDKiM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie - etap I

Postępowanie jest prowadzone przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://zdkimkrzepice.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-00-zl/n,budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosciach-dankowice-pierwsze-i-dankowice-drugie-etap-i

Wersja XML