Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 39.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 11 maja 2022 roku na godz. 15.00

Termin: 11.05.2022, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku

  PDFUchwała Nr 39.303.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030

  PDFUchwała Nr 39.304.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf

 5. PDFUchwała Nr 39.304.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 - poprawiona.pdf

 6. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

  PDFUchwała Nr 39.305.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf

 7. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

  PDFUchwała Nr 39.306.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf

 8. 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 39.307.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf

 9. 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 39.308.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów.pdf

 10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

  PDFUchwała Nr 39.309.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ic.pdf

 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

  PDFUchwała Nr 39.310.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.pdf

 12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice

  PDFUchwała Nr 39.311.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice.pdf

 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

  PDFUchwała Nr 39.312.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice.pdf

 14. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

  PDFUchwała Nr 39.313.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

 15. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

  PDFUchwała Nr 39.314.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.pdf

 16. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 39.315.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

 17. 16. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 marca 2022 roku do 11 maja 2022 r.
  2. b. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 18. 17. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 19. 18. Zamknięcie obrad.
Wersja XML