Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie corocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń placów zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Krzepice”.

 

Szczegóły zapytania, projekt umowy, formularz ofertowy zawierają poniższe pliki:

 

PDFZaproszenie do składania ofert na kontole placów zabaw1.pdf
PDFZał. nr 1 Oświadczenie.pdf
PDFZał. nr 2 Wzór umowy.pdf
PDFZał. nr 3 Formularz oferowy.pdf
PDFKlauzula RODO.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf

Wersja XML