Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powtórne zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach.

Informacja o wyborze wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFotwarcia ofert informacja.pdf


Dodatkowy załącznik, który należy złożyć do oferty:

ODTzał 5.odt
PDFzał 5.pdf


Nowy termin składania ofert:

Ofertę cenową należy przygotować i przesłać pocztą, lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice do dnia 23.05.2022 r., do godz. 13.00, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach” - nie otwierać przed 23.05.2022 r., godz. 13.30”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r., o godz. 13.30, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w sali obrad Rady Miejskiej w Krzepicach.


Odpowiedzi na pytania: PDFodpowiedzi na pytania.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach.

Treść zapytania zawiera plik: PDF007 ścieżka rowerowa kuźniczka drugie.pdf

Załącznik nr 4 - mapa poglądowa: PDFzał 4 mapa poglądowa wydruk.pdf
 

Poniżej druki formularza ofertowego i oświadczenia dotyczącego uprawnień wyodrębnione z pliku z treścią zapytania.

ODTform ofertowy i oswiadczenie.odt
PDFform ofertowy i oswiadczenie.pdf
 

Wersja XML