Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez zespół inspektorów w czasie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach – etap I”

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWANIE: PDFinf z otwarcia ofert sprostowanie.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otwarcia ofert.pdf


Odpowiedzi na pytania: PDFodpowiedzi na pytania 01.pdf


Dodatkowy załącznik, który należy złożyć do oferty:

ODTzał 5.odt
PDFzał 5.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez zespół inspektorów w czasie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach – etap I”.

Treść zapytania zawiera plik: PDFZapytanie insp nadzoru inwest.pdf

Poniżej formularz ofertowy

ODTformularz ofertowy z załącznikami.odt
PDFformularz ofertowy z załącznikami.pdf

Z dokumentacją projektową można zapoznać się korzystając z linku do przetargu na roboty budowlane: http://bip.krzepice.pl/2634/440/budowa-drogi-laczacej-ul-ustronna-z-osiedlem-dabrowa-w-krzepicach-etap-i.html

Wersja XML