Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za 2021 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.pdf.pdf
 

Wersja XML