Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wydaniu decyzji administracyjnej PO.ZUZ.5.4210.405.2022.AK ZZ Sieradz

                                                                                                                                                         Sieradz, dn. 21 lipca 2022 r.

PO.ZUZ.5.4210.405.2022.AK

 

INFORMACJA

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

 o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Na podstawie art. 402a ustawy Prawo Wodne (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 2233 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6austawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 247 z późn. zm.) informuję, że w dniu 21.07.2022 r. została wydana decyzja znak: PO.ZUZ.5.4210.405.2022.AK

Treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Poznaniu:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu/zz-sieradz-decyzja-po-zuz-5-4210-405-2022-ak.html 

 

PDFinformacja o wydaniu decyzji administracyjnej PO.ZUZ.5.4210.405.2022.AK.pdf (172,68KB)