Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach

Strona archiwalna

 


PDFZaproszenie do złożenia ofert.PDF

PDFOferta cenowa Zał. Nr 1.PDF

PDFwzór umowy Zał. Nr 2.PDF

PDFSzkic sytuacyjny Zał Nr 3.PDF


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Podmiot udostępniający: Gmina Krzepice
Informację wytworzył(a): Bożena Kostrubiec
Data wytworzenia: 2015-04-01
 
Wersja XML