Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc
PDFUchwała Nr 072.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 49.405.2014 Rady Miejskiej z dnia 20.11.2014.pdf
DOCNr 073 z dnia 12 maja 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 6.063.2015 Rady Miejskiej w sprawie przekazania środkó finansowych dla Policji.doc
DOCNr 074 z dnia 12 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2014.doc
DOCNr 075 z dnia 12 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za 2014 rok.doc
PDFUchwała Nr 076.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr 077.2015 w sprawie zmian w budżecie gmin y KRZEPICE w 2015 roku.pdf
DOCNr 079 z dnia 12 maja 2015 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.doc
PDFUchwała Nr 080 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf
DOCNr 081 z dnia 12 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice.doc
DOCNr 082 z dnia 12 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A..doc
DOCNr 083 z dnia 12 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TAUROHN Dystrybucja S.A..doc
DOCNr 084 z dnia 12 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Krzepice.doc
DOCNr 085 z dnia 12 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Krzepice.doc
DOCNr 086 z dnia 12 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę.doc
 

Wersja XML