Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
DOCSIWZ z załącznikami nr1 do nr 7..doc
Projekt wykonawczy
PDFPraga opis.pdf
PDFPraga rys_1.pdf
PDFPraga rys_2.pdf
PDFPraga rys_3.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
Wybór oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML