Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF    PDFPoprawienie w zaproszeniu daty otwarcia ofert.PDF
DOCZałączniki do zaproszenia od Nr 1 do Nr 4.doc
PDF3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE .pdf
PDF2. Przedmiar robót - Chodnik Starokrzepice prz. 2015.pdf
PDF1. OPIS TECHNICZNY.pdf
PDF2. Orientacja.pdf
PDF3. Rys. nr 1. cz. 1 Plan.pdf
PDF4. Rys. nr 1 cz.2 Plan.pdf
PDF5. Rys. nr 1 cz. 3 Plan.pdf
PDF6. Rys. nr 1 cz. 4 Plan .pdf
PDF7. Rys. nr 1 cz. 5 Plan.pdf
PDF8. Rys. nr 1 cz. 6 Plan.pdf
PDF9. Rys. nr 1 cz. 7 Plan .pdf
PDF10. Rys. nr 2 cz. 1 Przekroje.pdf
PDF11. Rys. nr 2 cz. 2 Przekroje.pdf
PDF12. Rys. nr 2 cz. 3 Przekroje .pdf
PDF13. Rys. nr 3 cz.1 Zjazdy.pdf
PDF14. Rys. nr 3 cz. 2 Zjazdy.pdf
PDF15. Rys nr 3. cz. 3 Zjazdy.pdf
PDF16. Rys. 4 Studzienka.pdf
PDF2. Przedmiar robót. Chodnik ul. Oleska Starokrzepic.pdf
PDF3. Rys. nr 2. Szczegóły konstr i przekrój Starokrzepice.pdf
PDF1. Orientacja.pdf
PDF2. Rys. nr 1 - Plan - Chodnik Starokrzepice.pdf

Wybór oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML