Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF
DOCZałączniki do zaproszenia od Nr 1 do Nr 4.doc
Uproszczony projekt budowlano wykonawczy:

PDFA. Opis techniczny - Lutrowskie.pdf
PDFB. Orientacja - Lutrowskie.pdf
PDFC. Rys. nr 1. cz. 1. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFD. Rys. nr 1. cz. 2. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFE. Rys. nr 1 cz.3. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFF. Rys. nr 1. cz. 4. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFG. Rys. nr 1. cz. 5. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFH. Rys. nr 1 cz. 6. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFI. Rys. nr 1 cz. 7. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFJ. Rys. nr 1 cz. 8. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFK. Rys. nr 4. Przekrój konstr. wariant II - Lutrowskie.pdf
PDFM. Rys. nr 5. Szczegóły konstr.wariant II - Lutrowskie.pdf
PDFPLAN ZAG. TERENU bez podkładu - dr. Lutrowskie.pdf
PDFPrzedmiar robót WARIANT II - ETAP I - dr. Lutrowskie 2015.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne - dr. Lutrowskie.pdf

Wybór oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML