Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc
DOCNr 086 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok.doc
DOCNr 087 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2014 rok.doc
DOCNr 088 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 3.027.2014 RM w sprawie ustalenia diet.doc
PDFUchwała Nr 089.2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr X-70-2001 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 25.X.2001 r..pdf
PDFUchwała Nr 090.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w planowanym referendum ogólnokrajowym.pdf
DOCNr 091 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie herbu gminy Krzepice.doc
DOCNr 092 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników..doc
PDFUchwała Nr 093.2015 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr 094.2015 w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krzepice.pdf
DOCNr 095 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierajacego świadczenie e-usług....doc
DOCNr 096 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę ZDKiM.doc
PDFUchwała Nr 097.2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice.pdf
 

Wersja XML