Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc
PDFUchwała Nr 098.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.pdf
PDFUchwała Nr 099.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.pdf
PDFUchwała Nr 100.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.pdf
DOCNr 102 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w 2015 roku.doc
DOCNr 103 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie przystąpienia do projektu pn Wiedza i kompetencje.doc
DOCNr 104 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.doc
PDFZałącznik do uchwały Nr 104 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf
PDFZałącznik I do Uchwały Nr 104- Baza emisji - Inwentaryzacja CO2.pdf
PDFZałącznik II do Uchwały Nr 104 Harmonogram i zestawienie działań.pdf
PDFZałącznik III do Uchwały Nr 104- Wyniki ankietyzacji.pdf
DOCNr 105 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie wyrażenia zgody od odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy.doc
PDFZałącznik do uchwały Nr 105 z dnia 17 lipca 2015 r..pdf
DOCNr 106 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy.doc
PDFZałącznik do uchwały Nr 106 z dnia 17 lipca 2015 r..pdf
 

Wersja XML