Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do zlożenia oferty.PDF
DOCZał. Nr 1.doc
PDFOpinia RIO za 2014.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFRb 27S II2015.pdf
PDFRb28S II 2015.pdf
PDFRbN II 2015.pdf
PDFRbNDS II 2015.pdf
PDFRBZII2015.pdf

Uwaga ! Zmana w zaproszeniu dot. terminów uruchomienia transz kredytu.

PDFZmiana w zaproszeniu.PDF
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

Wersja XML