Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego

Strona archiwalna

 

 Wykonanie audytu energetycznego systemu oświetlenia ulicznego Gminy Krzepice na potrzeby poprawy jego efektywności energetycznej wraz z  programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji oświetlenia i elementami studium wykonalności

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF
PDFOpis przedmiotu zamowienia Zał. Nr 1.PDF
DOCFormularz oferty Zał. Nr 2.doc
DOCWzór umowy Zał. Nr 3.doc

Wybór oferty
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML