Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:


DOCSIWZ.doc
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy.doc
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML