Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCSIWZ.doc
Załączniki do SIWZ

DOCZał. nr 1 do nr 10 do SIWZ.doc
JPEGZał. Nr 11 - Poglądowy przebieg trasy kanalizacji.jpeg
PDFZał. Nr 12 fragment studium ze wskazaniem stanowisk archeologicznych.PDF

PDFPytania i odpowiedzi.PDF

Wybór oferty
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML