Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
DOCSIWZ z załącznikami nr1 do nr 8..doc
PDFprzedmiar robót.PDF
PDFrys. 1 przekrój konstrukcyjny drogi.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

 


 

 

Wersja XML