Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

DOCSIWZ wraz z zał.1-3.doc
PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Wybór oferty:
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML