• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

DOCSIWZ wraz z zał.1-3.doc
PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Wybór oferty:
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3583328
w tym miesiącu: 35275
dzisiaj: 1302

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1