Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc
PDFUchwała Nr 135.2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.pdf
DOCNr 137 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok2016.doc
DOCNr 138 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.doc DOCZałącznik do uchwały Nr 138 z dnia 29 grudnia 2015.doc
DOCNr 139 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przystąpienia Gmin y Krzepice do realizacji projektuAktywna integracja powiatu kłobuckiego.doc
PDFUchwała Nr 140.2015 w sprawie zmian y uchwały Nr 13.125.2015 Rady mierjskiej w Krzepicach w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 141.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.pdf
DOCNr 143 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r..doc PDFProgram Ochrony Srodowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2022.pdf
PDFUchwała Nr 144.2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzepice.pdf

Wersja XML