Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji.pdf
PDFNr 145 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia interesu prawn ego uchwałą RM Nr 14.144.2015.pdf
PDFNr 146 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia interesu prawnego uchwałą RM Nr 14.135.2015.pdf
PDFNr 147 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku.pdf
PDFNr 149 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 r..pdf
PDFNr 150 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 r..pdf
PDFNr 151 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach....pdf
PDFNr 152 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 12.116.2015 w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFNr 153 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.pdf
PDFNr 154 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.pdf
PDFNr 155 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.pdf
PDFNr 156 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia plan pracy kom rewizyjnej na 2016 rok.pdf
PDFNr 157 z dnia 10 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2016 rokPlany pracy kom.pdf
 

Wersja XML