Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
DOCSIWZ z załącznikami nr1 do nr 8..doc
Uproszczony projekt budowlano wykonawczy.

PDFA. Opis techniczny - Lutrowskie.pdf
PDFB. Orientacja - Lutrowskie.pdf
PDFC. Rys. nr 1. cz. 1. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFD. Rys. nr 1. cz. 2. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFE. Rys. nr 1 cz.3. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFF. Rys. nr 1. cz. 4. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFG. Rys. nr 1. cz. 5. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFH. Rys. nr 1 cz. 6. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFI. Rys. nr 1 cz. 7. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFJ. Rys. nr 1 cz. 8. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDFK. Rys. nr 4. Przekrój konstr. wariant II - Lutrowskie.pdf
PDFM. Rys. nr 5. Szczegóły konstr.wariant II - Lutrowskie.pdf

PDFPLAN ZAG. TERENU bez podkładu - dr. Lutrowskie.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne - dr. Lutrowskie.pdf

Przedmiar robót:

PDFLutrowskie-war.II et.II-2016 przedmiar.pdf

Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

Wersja XML