Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego z 9 maja 2016 r.pdf
 

PDFProtokół gminny.PDF PDFZestawienie wyników głosowania.PDF
PDFProtokół wyników głosowania Komisji Obwodowej.PDF
 

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2016 z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf

PDFKomunikat o przyznanych numerach list kandydatów.pdf

PDFKomunikat GKW.pdf
PDFObwieszczenie o granicach Obwodu Nr 6.pdf

PDFUkonstytuowana Gminna Komisja Wyborcza w Krzepicach.pdf

PDFDyżury Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
DOC1457428373_Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach.doc
PDFPostanowienie NR.DCZ.772-1262016 Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie wygaśnięcia mandatu.pdf
PDFZarządzenie nr 5316 Wojewody Śląskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11.pdf
PDFObwieszczenie o granicach okręgu Nr 11.pdf

Strona Delegatury KBW w Częstochowie

Wersja XML