Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.

Strona archiwalna

 


PDFOgłoszenie o przetargu.PDF
DOCSIWZ z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.doc
PDFwzór umowy zał. Nr 8.pdf

Przedmiar robót:
PDFkolektor Krzepice I etap 2016 przedmiar.pdf
Dokumentacja projektowa:

PDF1. Opis techniczny - Krzepice.pdf
PDF1a. Mapa - teren do realizacji cz. 1 - Krzepice.pdf
PDF1b. Mapa -teren do realizacji cz.2-Krzepice.pdf
PDF1c. Mapa - teren do realizacji cz.3 -Krzepice.pdf
PDF1d. Mapa - teren do realizacji cz.4 - Krzepice.pdf
PDF2. Orientacja Krzepice.pdf
PDF2a. Mapa ewidencyjna cz. 1 - kolektor Krzepice.pdfskanuj0001.pdf
PDF2b. Mapa ewidencyjna cz.2 - kolektor Krzepice.pdfskanuj0002.pdf
PDF2c. Mapa ewidencyjna cz. 3 - kolektor Krzepice.pdf
PDF2d. Mapa ewidencyjna cz.4 kolektor Krzepice.pdf
PDF3. Rys. nr 1 Plan zagosp. terenu. Krzepice.pdf
PDF4. Rys. nr 2 Profil podłużny kolektora. Krzepice.pdfr.pdf
PDF5. Rys. nr 3. cz.1 - Typowa studzienka rewizyjna - Krzepice.pdf

PDF6. Rys. nr 3. cz.2 - Typowa studzienka rewizyjna - Krzepice.pdf
PDF7. Rys. nr 4 - Ściankowe zakończenie przepustu fi 600 mm .pdf
PDF8. Rys. nr 5 - Schemat separatora - Krzepice.pdf
PDFI.Decyzja o warunkach zabudowy cz. 1 - kolektor Krzepice.pdf
PDFII.Decyzja o warunkach zabudowy cz. 2 - kolektor Krzepice.pdf
PDFIII.Decyzja o warunkach zabudowy cz. 3 - kolektor Krzepice.pdf
PDFIV.Decyzja o warunkach zabudowy cz. 4 - kolektor Krzepice.pdf

PDFV.Decyzja cz. 5 - plan- kolektor Krzepice.pdf
PDFVI.Decyzja cz.6 - plan - kolektor Krzepice.pdf
PDFVII.Decyzja cz.7 - plan - kolektor Krzepice.pdf
PDFVIII.Decyzja cz.8 - plan - kolektor Krzepice.pdf
 

PDFIX.Decyzja cz.9 - plan - kolektor krzepice.pdf
PDFX.ZUD cz. 1 - kolektor Krzepice.pdf
PDFXI.ZUD cz.2 - kolektor Krzepice.pdf
PDFXII.ZUD cz. 3 - kolektor Krzepice.pdf
PDFXIII.ZUD cz.4 - kolektor Krzepice.pdf
PDFXIV.Uzgodnienie.pdf
PDFXV.Upoważnienie.pdf
PDFXVI.Uprawnienia.pdf
PDFXVII.Uprawnienia - .pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

PDFC. Specyfikacje Techniczne - kolektor Krzepice 2015 .pdf

Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML