Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF
DOCZałaczniki od nr 1 do nr 3.doc
PDFZał. Nr 4.PDF

Wybór oferty:
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML