Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Osiedla Krzepice „Stare Miasto” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 marca 2016 roku o godz. 18.00 w sali kinowej Domu Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Osiedla Kuźniczka na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźniczce.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Osiedla Kuków na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Sołectwa Dankowice na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Sołectwa Zajączki Pierwsze na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Pierwszych.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Sołectwa Zajączki Drugie i Sołectwa Stanki na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Sołectwa Starokrzepice na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starokrzepicach.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Sołectwa Lutrowskie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach przy ul. Skłodowskiej 21.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zaprasza mieszkańców Sołectwa Podłęże Królewskie i Dankowice-Piaski na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w budynku plebanii w Podłężu Królewskim 19.

W toku spotkania mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą uchwalania planu i materiałem źródłowym do opracowania planu, którym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przyjęte uchwałą Nr 36.285.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

Wersja XML