Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Strona archiwalna

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej ,Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Eliasińska – Pop zam. Zajączki Pierwsze

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Katarzyna Eliasińska – Pop spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wysokim stopniu spełnia również wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe wymagane do pracy na stanowisku Inspektora ds. Gospodarki Mieszkaniowej ,Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadto wynik rozmowy kwalifikacyjnej świadczy o dobrym przygotowaniu kandydatki oraz znajomości zagadnień z zakresu spraw prowadzonych na tym stanowisku.

 

 

 

 

Krzepice, dnia 12.04.2016


 

Wersja XML