• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach

Strona archiwalna

 


PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF
DOCZałączniki do zaproszenia od Nr 1 do Nr 4.doc
PDFPrzedmiar robót.PDF

Unieważnienie postępowania

PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3504584
w tym miesiącu: 31833
dzisiaj: 3071