Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona archiwalna

 

Krzepice, 10 maja 2016 roku

GKR.6733.004.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2016 roku na wniosek firmy Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo – Michał Münnich, Niestruchów 294, 26-021 Daleszyce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska gm. Krzepice, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako nr: 1463, 403, 1119, 1118, 1117, 1115/1, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108/1, 1439, 1440/2, 1441/1, 1107, 1103, 1102, 1101/2, 1099, 1098, 1096, 1095/2, 1094, 1093/1, 1093/3, 898, 1228/2, 1228/1, 897, 878, 875, 874, 873, 895/1, 894, 872, 893/2, 892, 870/1, 891/2, 868, 867/2, 888, 887, 886, 862, 884/2, 396, 395, 393/3, 387/1, 386, 384, 1181/4, 289, 1178, 1177, 1186, 1185, 1184, 1175, 1174, 1182, 1173, 840/1, 840/2, 839, 837/3, 837/13, 837/15, 837/16, 837/1, 47/5, 835, 46/2, 832, 42, 831/1, 40, 831/2, 38/4, 830/5, 829/1, 36, 97/1, 33, 96/1, 94, 29, 25, 24, 22, 19, 20, 17/1, 16, 14, 87, 11, 10, 9, 8, 7/1, 6/1, 5, 4, 3, 2, 1/9, 73/1, 74, 68/4, 65, 62, 53, 294, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 404, 302, 288, 850, 829/5, 829/4, 829/8, 829/7, 829/6, 99, 27, 95, 42, 837/12, 837/11, 837/6, 837/5, 393/2, 893/1, 1095/1, 1097, 1106, 1108/2, 1441/2 obręb Dankowice; 134, 132, 133, 265/7, 265/6, 265/5, 265/4, 265/3, 265/2, 265/8, 265/1, 131, 130, 143/4, 143/1, 142, 129, 140, 127/1, 126, 139/3, 138, 125, 124/1, 137/1, 137/2, 100, 99/3, 86/4, 98/1, 85, 84, 97, 83, 82, 80, 78, 90, 89, 280, 88/1, 88/2, 77, 50, 49, 57, 55, 54/1, 53, 45, 52, 51, 19/3, 19/4, 19/1, 16/1, 15, 14, 12/2, 21/4, 21/3, 21/2, 21/1, 262/3, 262/5, 262/1, 263, 21/5, 13, 54/2, 79, 96, 141 obręb Podłęże Królewskie; 1266/2, 1265, 1310, 1139/17, 1139/18, 1139/1, 1167/2, 1262/1, 1263/1, 1263/2, 1226/2, 1264, 1223, 1222/4, 1220/4, 1220/5, 1219/4, 1219/5, 1218/4, 1218/5, 1217/8, 1217/9, 1216/4, 1216/5, 1215/12, 1215/14, 1215/8, 1215/9, 1213/6, 1213/7, 1212/4, 1262/1, 1222/3, 1222/5, 1224, 1217/3, 1214, 1210/2, 1207/4, 1225 obręb Starokrzepice.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Wersja XML