Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji.pdf
PDFNr 174 z dnia 17 maja 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 1.003.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf
PDFNr 175 z dnia 17 maja 2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa.pdf
PDFNr 176 z dnia 17 majam2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016.pdf
PDFNr 178 z dnia 17 maja 2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf
PDFNr 179 z dnia 17 maja 2016 w sprawie przejęcia od powiaty kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.pdf
PDFNr 180 z dnia 17 maja 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Krzepicach za 2015 r..pdf
PDFNr 181 z dnia 17 maja 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonajia planu finansowego GOK w Krzepicach za 2015 rok.pdf
PDFNr 182 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Krzepice.pdf
PDFNr 183 z dnia 17 maja 2016 w sprawie herbu.pdf
PDFNr 184 z dnia 17 maja 2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie LGD.pdf
PDFNr 185 z dnia 17 maja 2016 w sprawie przyjęcie PGN maj 2016 r..pdf
PDFNr 186 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....pdf
PDFNr 187 z dnia 17 maja 2016 w sprawie zmiany uchwały-alkoholowy.pdf
PDFNr 188 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TAURON.pdf
PDFNr 189 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TAURON.pdf
PDFNr 190 z dnia 17 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 191 z dnia 17 maja 2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezd. 2016.pdf
 

Wersja XML