Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..

Strona archiwalna

 


PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCSIWZ z załącznikami nr1 do nr 9..doc

Projekt Budowlano -Wykonawczy:
PDFopis techniczny_Krzepice_Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.pdf
PDFczęść rysunkowa_Krzepice_Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną.pdf
PDFprzedmiar robót.PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDFST_Krzepice_Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastruktura towarzyszącą.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.

PDFPytania do SIWZ i odpowiedzi..PDF

Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF

 

Wersja XML