Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji.pdf
PDFNr 192 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok.pdf
PDFNr 193 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2015 rok.pdf
PDFNr 194 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecei gminy Krzepice w 2016 r.pdf
PDFNr 196 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
PDFNr 197 z dnia 28 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu.pdf
PDFNr 198 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwąpracę Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFNr 199 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Stowarzyszenia ds Rozw..pdf
PDFNr 200 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kzrepice.pdf PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 18.200.2016 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf PDFZałącznik I do Planu - Baza emisji.pdf PDFZałącznik III do Planu - Wyniki ankietyzacji.pdf
PDFZałącznik II do Planu - Harmonogram i zestawienie działań.pdf

PDFNr 201 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf
PDFNr 202 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf
PDFNr 203 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-356-10.pdf
 

Wersja XML