• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory wniosków

 

PDFSUSZA WNIOSEK.pdf
 

PDFoświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf

PDFZGŁOSZENIE- usunięcie drzewa aktualne RODO.pdf


PDFWniosek o zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu.pdf
 

PDFwniosek o udostępnienie informacji o środowisku.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.pdf


PDFdeklaracja o wysokości opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf


 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3588539
w tym miesiącu: 40486
dzisiaj: 1087

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1