Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory wniosków

 

PDFSUSZA WNIOSEK.pdf
 

PDFoświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf

PDFZGŁOSZENIE- usunięcie drzewa aktualne RODO.pdf


PDFWniosek o zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu.pdf
 

PDFwniosek o udostępnienie informacji o środowisku.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.pdf


PDFdeklaracja o wysokości opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf


 

Wersja XML