Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF

PDFZał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałączniki nr 2 do 6 doc.doc
Unieważnienie postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF
 

Wersja XML