Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCSIWZ z załącznikami nr1 do nr 9..doc

Dokumentacja projektowa:
ZIPProjekt ul. Kościuszki.zip
ZIPProjekt zatoki autobusowej.zip

ZIPProjekt stałej (docelowej) organizacji ruchu.zip

Przedmiary robót:
DOCStr.tytułowa przedmiar drogi.doc
PDFPrzedmiar robót przebudowa dróg.pdf
PDFStr. tutulowa przedmiar zatoka.PDF

PDFPrzedmiar robót zatoka autobusowa.PDF

Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych:
ZIPSTWiORB.zip

Projekt remont wodociągu:
PDFRemont sieci wodociągowej w ul. Kosciuszki.pdf

Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 


 

Wersja XML